Barbo Matjaž, red. prof. dr.

Osebna stran predavatelja: https://matjazbarbo.wixsite.com/matjazbarbo
Več o posameznih predmetih, skupaj z opisom predmeta, obveznostmi in kontakti, najdete na spletnih straneh posameznih predmetov:
Zgodovina glasbe 2 (1750-1900): http://matjazbarbo.wixsite.com/zgodovinaglasbe2
IP iz glasbene publicistike in edicijskih tehnik: https://matjazbarbo.wixsite.com/glasbenapublicistika
Estetika glasbe:http://matjazbarbo.wixsite.com/estetikaglasbe
Uvod v muzikologijo: http://matjazbarbo.wixsite.com/uvodvmuzikologijo
Ip iz zgodovine glasbe: http://matjazbarbo.wixsite.com/ipizzgodovine201617