Tečaj iz teorije glasbe

Tečaj iz teorije glasbe je namenjen kandidatom, ki bi si radi pod strokovnim vodstvom pridobili temeljitejšo predizobrazbo za študij muzikologije ter s tem lažje opravljali študijske zahteve v prvih letih študija.

Trajanje tečaja: 16 ur

Program: Na petdnevnem tečaju bomo obravnavali osnove teorije glasbe:

  • Ton, zven in šum
  • Notni zapis: črtovje in pomožne črte, tonski sistem, notni ključi, kromatično zvišani in znižani osnovni toni;
  • Ritmična gibanja: notne vrednosti in pavze, punktiranje, ligatura, binarna in drugačne delitve notnih vrednosti, različni ritmični odnosi med glasovi (izoritmika, nasprotna, dopolnjujoča ritmika);
  • Ritmične posebnosti: sinkopa, hemiola, poliritmika;
  • Glasbena metrika: poudarjene in nepoudarjene dobe, takt, predtakt, taktovski načini, menjava taktovskega načina, polimetrika, metrično svobodna glasba;
  • Tempo, agogika;
  • Intervali: čisti, veliki in mali, zvečani in zmanjšani, obrnitve intervalov, konsonančni in disonančni intervali, diatonični, kromatični, enharmonični intervali;
  • Lestvice: tetrakord, durova in molove lestvice, stopnje v lestvicah, predznaki v začetku notnega črtovja, kvintni krog, vzporedni tonovski načini, kromatična lestvica, penatatonika, celotonska lestvica, cerkveni modusi, ljudske in umetne lestvice;
  • Akordi: trizvoki v vseh obrnitvah in mnogostranost, četverozvoki v vseh obrnitvah in mnogostranost, akordi iz petih ali več tonov, kvintakord z dodano seksto, enharmonija in alteracije in alikvotni toni.

Termini tečaja: vsak dan v prvem tednu oktobra

Izvajalec: doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar

Izvedba tečaja: tečaj se bo izvajal v prostorih Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana, v predavalnici 535B. Število udeležencev v skupini je od 10 do 30. Tečaj se bo izvajal, ko bo oblikovana skupina vsaj 10 udeležencev.

Cena: kotizacija za udeležbo na tečaju je bila ob zadnji izvedbi 120 Eur (vključen DDV).

Podrobnejše informacije dobite na telefonski številki (01) 241 1440, vsak dan od 11.00 do 13.00 in ob sredah od 11.00 do 15.00.