AKCIJSKA NOTACIJA

ANG: action notation; NEM: Aktionsschrift; FR: partition-programme d’ action; IT: notazione gestuale, scrittura d’azione.

ET: Lat. actio = delovanje, od agere = delovati (‹DE›, 10); notatio = beleženje, zaznamovanje, od notare = zaznamovati, beležiti, od nota = znak, znamenje, pisno znamenje (‹KLU›, 508).

D: 1) »(Naziv za) sistem notacije, ki izvajalcu označuje potek akcije, ki ji mora slediti, vendar se (v tej notaciji) pravzaprav ne specificira rezultata v zvoku.« (‹FR›, 1)

2) »(Naziv za notacijo, ki) z obiljem znakov, črt, krivulj in fragmentov notne pisave kaže izvajalcu, kako dobi tako označen zvok: ne izvaja ga ‘iz not’, proizvede ga iz dane in zapisane akcije, katere znaki so pravzaprav nestandardizirani, kar pomeni, da se speminjajo od dela do dela in od skladatelja do skladatelja.« (‹EH›, 8)

3) »(naziv za) množico še nepoenoteno uporabljenih znakov, grafičnih simbolov itd., ki, kot dodatek tradicionalni notaciji, bolj ali manj točno nakazujejo, kako priti do želenega tona, zvoka ali šuma.« (‹HI›, 21)

KM: Naslednji primer za a. n. je iz Cageeve Water Music (1952):

KR: Če v a. n. prevladujejo besedilna navodila, potem govorimo o verbalni partituri oziroma o prozni glasbi. A. n. se pogosto zamenjuje z glasbeno grafiko ali grafično notacijo (‹HI›, 21), čeprav bi moralo biti jasno, da je glede na to, da je v njej še vedno dovoljena uporaba znakov iz tradicionalne notacije, a. n. lahko ena od podvrst glasbene grafike ali grafične notacije. Primerjave s tabulaturno notacijo (‹EH›, 8; ‹G›, 187; ‹KS›, 173) so popolnoma brezpredmetne. Pojem je v ožjem smislu najbolje uporabljati v zvezi z akcijsko glasbo.

GL: akcijska glasba, glasbena grafika, grafična notacija, realizacijska notacija,notacija z napotki, verbalna partitura.

‹BASS›, III, 361–362; ‹BKR›, I, 22 = gl. tudi glasbeno grafiko; STOIANOVA 1978: 86