AKORD

ANG: chord; NEM: Akkord, Klang (gl. KR); FR: accord; IT: accordo.

ET: FR accord = soglasnost, skladnost, sozvočje, od accorder = uglasiti, uskladiti, poravnati, od lat. cor = srce (‹KLU›, 15).

KM: A. ni tipičen pojem za terminologijo glasbe 20. stoletja, zato ga ne bomo posebaj definirali. Uvrščen je v Pojmovnik, ker se v terminologiji glasbe 20. stoletja pojavlja vrsta pojmov, s katerimi se opozarja na pomenske razlike med a. v ožjem smislu (to je tonalitetni, dur–molov a.) in soposavljanjem tonov, ki s tem ožjim pomenom nimajo ničesar skupnega.

KR: V ‹P›, 13, je naveden tudi NEM-pojem »Klang« (=»zvok«) kot ekvivalent za a. V NEM-literaturi se tako ponekod uporablja v pomenu katerega koli vertikalnega sklopa, ki ni dur–molovo tonalitetni (npr. V ROHWER, 1972), podoben pomen v D 1 agregata. Vendar je takšna razlaga redka in ni dovolj zdiferencirana (prim. zvok).

Tako slovenska varianta »sozvok« (»sozvočje«) (=»zvok«) ni ustrezna, saj domneva sozven dveh tonov, ki pa še ne tvorita a. Zato mora biti tudi naslednja definicija opisna: »sočasno sozvočje, soglasje treh ali več tonov«. (‹KL›, 35).

V ‹MELZ›, II, 200, se nahaja pojem »večzvočje«, verjetno kot naziv za a., ki ga ni možno klasificirati po merilih funkcijske dur-molove harmonije (zopet v pomenu D 1 agregata). Vendar tudi ta pojem ni natančen, saj lahko vsebuje tudi samo dva, in ne najmanj treh tonov (gl. D 2-A in KR-t.e. 6 impresionizma).

Pridevnik od a. je »akordni«, ne »akordični«, saj izhajamo iz »akordike«, ki je podobno kot ritmika (gl. D 2 – t. 1, D 3 in D 4 – t. 2 ritmike), lahko razumljena kot naziv za skupne lastnosti različnih a. (gl. ‹G›, 47–56), kjer se v tem pomenu piše o »novi akordiki« = »neue Akkordik«). V slovenskem jeziku predlagam uporabo pridevnika »akordni«, ko gre za vrsto, medtem ko je za kakovostni pridevnik smiselna oblika »akordični«.

GL: agregat (D 1), biakord, block chords, celostopinjski akord = (celotonski akord), klaster, dvanajsttonski akord, harmonija, kvartni akord, kvintni akord, mistični akord = Prometejev akord, piramidni akord, poliakord, Prometejev akord = mistični akord, protiakord, reziduum, resonančni akord, sekundni akord, simultanost, sintetični akord, vertikalna zvočnost, zvočnost (D 2).