ALEATORIČNA GLASBA

ANG: aleatory music; NEM: aleatorische Musik; FR: musique aléatoire; IT: musica aleatoria.

ET: Aleatorika.

D: Naziv za vsako glasbo, ki uporablja aleatoriko kot tehniko skladanja.

KR: Pojem dobesedno pomeni »naključno glasbo« (ANG = »chance music«; gl. ‹L›, 375, kar je nesmiselno. Točen pomen je mogoče doseči le opisno, npr. »glasba, komponirana z aleatorično tehniko«, kar je nepraktično. Podobno je tudi z dvanajsttonsko glasbo, ki dobesedno pomeni »glasba, ki potrebuje dvanajst tonov«, čeprav pod pojmom razumemo glasbo, ki nastaja z dvanajsttonsko tehniko (skladanja). Ustaljene krajše oblike so v obeh primerih sprejemljive. V ‹L›, 375, se nahaja tudi stohastična glasba kot sopomenka a. g., začuda samo v italijanščini (= »musica stocastica«). To je vsekakor napačno. (gl. KR stohastična glasba).

GL: aleatorika, postserialna glasba

PRIM: dvanajsttonska glasba, serialna glasba. ‹BOSS›, 13–15; ‹CAN›, 29–30; ‹CH›, 293–294; ‹JON›, 9–11; ‹LARE›, 23–25; ‹ROS›, 8–9