ANTIGLASBA

ANG: antimusic.

ET: Grš. predl. antí = nasproti, tudi kot predpona anti- = proti- (‹DE›, 39).

D: »Pojem, ki označuje tista dela, katerih koncept ali implikacije ‘nasprotujejo’ tradicionalnemu pomenu. Danes se antiglasba nanaša na skladbe, ki ali 1) ne vključujejo nobenih navodil glede zvoka v svojem zapisu, ali 2) podirajo enega od elementov tradicionalnega razmerja skladatelj / izvajalec / poslušalec, ali pa 3) jih je nemogoče izvajati, zato obstajajo le kot ideja.« (‹CP1›, 237)

GL: fluxus, glasba na papirju, glasba za branje, glasba za oči, metaglasba, neslišna glasba, nedeterminacija = (indeterminacija), negativna glasba, zasebna glasba, prozna glasba, vidna glasba.

‹FR›, 5; ‹SLON›, 1427–1428