ATONALITETNA GLASBA = (♦ATONALNA GLASBA♦)

ANG: atonal music; NEM: atonale Musik.

ET: Atonaliteta.

D: Pojem za glasbo, ki temelji na atonaliteti kot negaciji od tonalitete.

GL: atonaliteta, svobodna atonaliteta.

PRIM: (atonalna glasba).

‹APE›, 19; ‹BKR›, I, 63–64; ‹HI›, 39; ‹RL›, 57