ATONIKALITETA, ATONIKALITETNOST, ATONIKALNOST

ANG: atonicality; NEM: Atonikalitiit.

ET: Grš. predpona a- (alpha privativum) negira toniko (‹KLU›, 1); tonikós = napet, od tónos = glas, zvok; pripona -(i)tet, od lat. -tas (-tatis), kot samostalniška oznaka za lastnost, najpogosteje pridevniške osnove (nomen qualitatis) (‹BAB›, 333; ‹KLU›, 722); pripona -ost označuje značilnost, lastnosti in stanja ipd. (‹BAB›, 290–292).

D: »(Naziv za) »podaljšanje« tonalitete v kateri obstajajo tonalitetna središča, vendar ni očiten središčni ton … tonaliteta.« (‹FR›, 7)

KR: D je površna in pravzaprav netočna. Pojem je v ‹FR› očitno izmišljen, saj je v ‹JON›, v katerem se nahajajo skoraj vsi relevantni ameriški pojmi iz terminologije glasbe 20. stoletja, ne najdemo, medtem ko R. Réti v RETI 1978R: 7–8 preferira uporabo njene osnove »tonikaliteta« (= »tonicality«) namesto tonaliteta (prim. o tem v BEICHE 1992: 14), medtem ko se v ‹APE›, 304, nasprotovanje tonaliteti v atonaliteti razlaga kot nasprotovanje »lojalnosti tonike« (gl. D 4 in KM tonaliteta). Pojem bi moral imeti funkcijo negacije/nasprotovanja tonaliteti preko negacije tonike, prve stonje dur-molove tonalitete lestvice, torej je sopomenka z vsemi tistimi pojmi, ki z istim ali z drugimi prefiksi nasprotujejo tonaliteti. V ‹MGG› I, 761, razen a., najdemo še nekatere pojme (npr. »extonal«, »quasi tonal«), ki bi morali imeti isto funkcijo (negiranje tonalitete), vendar se opozarja, da niso splošno sprejeti (gl. ‹GL›,56; GLIGO 1992: 105). Čeprav se navaja v BORRIS 19843: 93, passim, ima pojem le zgodovinsko vrednost, zato ni treba vztrajati na njegovi rabi.

GL: antitonaliteta, antitonalitetnost = (antitonalnost), bitonaliteta, bitonalitetnost = (bitonalnost), multitonaliteta, multitonalitetnost = (multitonalnost), pantonaliteta, pantonalitetnost = (pantonalnost), politonaliteta , politonalitetnost = (politonalnost).

PRIM: atonaliteta, atonalitetnost = (atonalnost), metatonaliteta, metatonalitetnost = (metatonalnost), mikrotonaliteta, mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost), protitonaliteta, protitonalitetnost = (protitonalnost).