BAND

ANG: band; NEM: Band, Musikgruppe (Jazz oder Rock); FR: band, formation (de jazz où de rock); IT: band, banda, complesso (jazz o rock).

ET: EN band = skupina, sestav, iz lat. bandum = zastava, tudi: družba, množica, truma (‹GRJ›, I, 57).

D: »Beseda ‘band’ se uporablja za označevanje različnih tipov instrumentalnih ansamblov … V jazzu se pojem uporablja za vsako skupino glasbenikov, ki je večja od dveh izvajalcev (‘duo’), vendar se pogosteje uporablja za večje ansamble, za katere se uporabljajo pojmi ‘big band‘, ‘plesni band’, ‘orkester’ … V ameriških šolah se pojem ‘scenski band’1 uporablja kot sopomenka za big band …« (‹GRJ›, I, 57)

KM: Pojem se uporablja tudi v rocku (gl. ‹HK›, 37, in ‹KN›, 31), ne samo v jazzu.

V ‹RAN›, 76, se opozarja, da b. v IT pomeni tudi tolkalsko in pihalno sekcijo (D 2) v orkestru.

V ‹BASS›, I, 256, in v ‹LARE›, 110–111, se navaja ANG-pojem v smislu D ter IT- in FR-pojma »banda« oz.»bande« izven konteksta terminologije glasbe 20. stoletja. V ‹L› se pojem v smislu D ne navaja.

KR: Ustreznice v NEM, FR in IT so iz ‹BR›, 232–233, vendar je pogosteje v uporabi ANG-pojem.

[…] Obliko band lahko uporabljamo tudi v poslovenjeni obliki bend.

GL: big band, jazz, jug band, rock, rock glasba, skiffle, skiffle band, skiffle group, steel band, washboard, washboard band.

PRIM: combo.

‹BKR›, I, 95; ‹GRI›, I,139–142; ‹GR6›, II,106–107; ‹HI›, 49; ‹P›, 27–28; ‹RIC›, I, 178–179 = »banda«; ‹RL›, 80

1 V izvirniku »stage band«.