(BITONALNOST) = ♦BITONALITETNOST♦

(ANG: bitonality; NEM: Bitonalität; FR: bitonalité; IT: bitonalità.)

ET: Iz pridevniške oblike samostalnika bitonaliteta, pripona -ost označuje lastnost, stanje ipd. (‹BAB›, 290–292).

D: Naziv, vendar netočen, za lastnost, odliko, značilnost bitonalitete.

KM: KM za tonaliteto opozarja za tbotbo besed s pripono -ost.

KR: Uporaba pripone »-ost« v bitonalitetnosti je priporočljiva, medtem ko so vsi iz b. izpeljani pojmi nepriporočljivi zaradi problematične pridevniške osnove »-tonalen« (namesto »-tonaliteten«) .

GL: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, multitonalitetnost = (multitonalnost), pantonalitetnost = (pantonalnost), politonalitetnost = (politonalnost).

PRIM: atonalitetnost = (atonalnost), bitonaliteta, bitonalitetnost, metatonalitetnost = (metatonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost), prototonalitetnost = (prototonalnost), tonalitetnost = (tonalnost).

‹P›, 33