CAKEWALK

ANG: cakewalk; NEM: Cakewalk; FR: cakewalk; IT: cakewalk.

ET: ANG cake = pecivo, kolač; walk = hoja, sprehod, korak, v tem pomenu ples, najboljši plesalec cakewalka je za nagrado dobil kolač (‹IM›, 58; ‹MELZ›, I, 280).

D: »(Naziv za) 1) ples sužnjev na plantažah okrog leta 1840. Kot … promenada, ki se je posmehovala maniram lastnika. Postala je komercialna zabava devetdesetih let 19. stol. in mednarodni hit v družabnih plesih med letoma 1989 in 1903. 2) V obdobju popularnosti plesa (naziv za) večtematsko instrumentalno koračnico v 2/4 taktu s sinkopiranim … ritmom, med katerimi je ta najenostavnejši

zaščitni znak cakewalka. Cakewalk je vplival na nastanek ragtimea …« (‹RAN›, 124)

KM: V ‹BASS›, I, 433, ‹LARE›, 220, in v ‹MELZ›, I, 280, je c. zapisan z vezajem (kot »cake-walk«).

Kot je omenjeno v ‹GR6›, III, 611, popularnost c. v Evropi simbolizira Debussyjev Golliwog’s Cakewalk iz zbirke Childern’s Corner (1906–8).

GL: jazz, ragtime, rag.

‹BKR›, I, 203; ‹FR›, 13; ‹HI›, 78; ‹HK›, 76; ‹HO›, 134; ‹KN›, 47; ‹RIC›, I, 365; ‹RL›, 138