(CLUSTERKOMPOSITION) = ♦SKLADANJE KLASTROV♦ = ♦SKLADBA IZ KLASTROV♦

KM: NEM-pojem, kot lahko razberemo, dvopomenski (tako kot Klangkomposition). Če želimo sočsano označevati skladanje klastrov in skladbo iz klastrov, je edino smiselno uporabljati NEM-obliko pojma.

PRIM: skladanje klastrov, skladba iz klastrov.