COMBO

ANG: combo; NEM: Combo, kleine Musikgruppe; FR: combo, petit ensemble; IT: combo, piccolo cornplesso.

ET: Skrajšano iz ANG = kombinacija (glasbil).

D: »V jazz glasbi je navadno naziv za manjšo zasedbo solistov (največ 8 glasbenikov). Naziv se, kot nasprotje izrazu big band uporablja šele v novejšem času. Včasih se takšna zasedba imenuje tudi small band(‹MELZ›, I, 347)

KM: Ustreznice v NEM, FR in IT, ki se razlikujejo od izvirnika, so iz ‹BR›, 234–235. V rabi je ANG-izvirnik, kot je v ‹L›, 112, kjer se navaja samo ta.

KR: V ‹RAN›, 181, se raba pojma ne omejuejo samo na jazz, ampak tudi na popularno glasbo. V ‹HI›, 101, se navaja v zvezi s plesno glasbo, v ‹KN›, 51, pa z rock glasbo, medtem ko se omenja, da je pogosteje »skupina« in band. Naziv je najbolje uporabljati v zvezi z jazzom, ker je edino na ta način v neposredni zvezi z big bandom.

GL: jazz, rock, rock glasba.

PRIM: band, big band.

‹BKR›, I, 266 = vodilka k bandu; ‹FR›, 17; ‹GRI›, I, 448; ‹GRJ›, I, 240; ‹RL›, 179 = samo ET, vodilka k bandu