DIATONIČNI KLASTER

ANG: diatonic cluster.

ET: Grš. diátonos = (dobesedno) napet, v glasbi: premikati se po celih stopnjah (‹RL›, 224); klaster (cluster).

D: V terminologiji H. Cowlla naziv za klaster, ki je sestavljen samo iz tonov diatonične lestvice.

KM: V COWELL 1969: 135–137 Cowell pojem uporablja v naslednjem kontekstu: »In druga variacija metode za gradnjo klastra je sestavljena tako, da se začne z akordom, (ki se) nato zapolni s preostalimi toni. Akord se nato naenkrat pretvori v klaster.

Klaster je mogoče prav tako reducirati v akord z obratom iste metode …

V oblikovanju diatoničnih klastrskih akordov1 sta možni dve metodi glede na tonaliteto ali tonalitete, ki jih želimo uporabiti. Da bi se zadržali pri enostavnejših primerih, lahko uprabljamo tone, ki se pojavljajo v lestvici ene tonalitete. Tako, če se klastri iz kvinte2 začnejo na c ali g v tonaliteti C-dura, se vsi toni lahko pojavijo v izvirni tonaliteti C-dura …

Ali, če želimo uporabiti politonalitetno metodo, se lahko naši klastri sestavijo iz sorodnih tonalitet. Npr., če imamo dva klastra iz septime3, ki se začenjata na c ali g, lahko v klaster na c vključimo f, ker ta obstaja v tonaliteti C-dura, medtem ko se v klaster na tonu g lahko vključi fis, ker je ta značilen ton G-dura.«

KR: V navedenih primerih so klastri zares diatonični, saj so zgrajeni izključno iz tonov diatoničnih lestvic. Zanimivo pa je, kako Cowell klaster poskuša umestiti v tonalitetni kontekst in celo razmišlja o politonaliteti, četudi na str. 121 zahteva obravnavo klastra kot posamezne enote, tj. kot posameznega tona (gl. D 1 in KR – t. a klastra).

»Klastri iz kvint« in »klastri iz septim« v izvirniku niso povsem natančno formulirani; toda iz primera je razvidno, da Cowell tu misli na kvinto in septimo kot na intervala, ki določata obseg klastra.

GL: agregat (D 1), klaster.

PRIM: kromatični klaster

1 V izvirniku najdemo »diatonic cluster chords«.

2 V izvirniku najdemo »clusters of a fifth«.

3 V izvirniku najdemo »two clusters of the interval of seventh«.