DINAMIZEM

ANG: dynamism.

ET: Grš. dýnamis = sila, moč, iz dýnasthai = moči, biti sposoben (‹KLU›, 163).

D: »Naziv, s katerim se navadno poimenuje slog Stravinskega okrog leta 1910. Zanj je značilen velik, briljantno kolorističen orkester, močni perkusivni ritmi v nepravilnih ritmičnih obrazcih in grobo disonančne harmonije.« (‹APE›, 89)

KM: V ‹APE›, 89, ni navedeno, kdo s tem pojavom determinira omenjene značilnosti kakšnega dela v glasbi okrog leta 1910. Toda naziv je dokaj prisoten v literaturi, čeprav je zagotovo povsem sopomenski z barbarizmom oz. primitivizmom.

GL: glasba 20. stoletja.

PRIM: barbarizem, primitivizem.