DVANAJSTTONSKI AKORD

ANG: twelve-note chord; NEM: zwölftöniger Akkord, Zwölftonakkord; FR: accord de douze sons.

ET: Akord.

D: »(Naziv za) akord, ki vsebuje vseh dvanajst tonov kromatične lestvice. Lahko ga gradimo iz terc (gl. primer a), sekund (gl. primer b), kvart (gl. primer c), kot poliakord … ali po drugih sistemih organizacije, vključno z dvanajsttonsko tehniko

(‹FR›, 97)

KM: V ‹G›, 50, se omenja, da je d. a. konstruiral F. Klein in da ga je poimenoval »Mutterakkord«. Akord je na C vseboval te tone: C H g e1 d2 a2 es3 as3 b3 des4 f4 fis4. V ‹JON›, 180, se omenja tudi, da je Klein svoj akord uporabil v skladbi Die Maschine ter da je o njem leta 1925 objavil tudi razpravo (gl. KLEIN 1925). V ‹JON›, 114, se omenja, da je N. Slonimsky naredil tudi »Großmutterakkord«, ki vsebuje tone c h des b d a es as e g f ges.

KR: Preveč pogumna je trditev v D, da dvanajsttonska tehnika ponuja možnosti gradnje d. a., čeprav je to v teoriji možno.

V ‹HO›, 9, se omenja, da je namesto d. a. pravilneje uporabljati naziv »dvanajsttonski agregat«, kar je povsem točno, če upoštevamo D 1 agregata.

GL: agregat (D 1), akord.

‹H›, 181