ELEKTRIČNI GLASBENI INSTRUMENTI

ANG: electric musical instruments; NEM: elektrische Musikinstrumente, elektrische Musizierinstrumente.

ET: Grš. lektron = jantar (električni pojavi so bili prvič zaznani na jantarju) (‹KLU›, 174);

lat. instrumentum = naprava, pripomoček, iz instruere = graditi, prirediti (predl. in = v, na in struere = zlagati, uravnati, prilagoditi – (‹DE›, 533; ‹KLU›, 329, 334).

D: 1) »(Naziv za) elektroakustične glasbene instrumente … z mehanično proizvodnjo nihajev, elektroakustično pretvorbo valov v električne nihaje …, ki se … (obdelujejo) z dodatnimi električnimi spoji (filter, zvočnica) in se skozi ojačevalnik reproducirajo prek zvočnika. Sem sodijo izključno strunski instrumenti z odmevniki, kot so elektrokord …, električni bas in električna kitara.« (‹HI›, 141)

2) »(Naziv za) skupino mehanskih instrumentov, ki z električnim pogonom reproducirajo vnaprej fiksirane tone, to so tisti, pri katerih elektrificirani mehanizem zamenjuje reproduktivnega glasbenika. Pogosto se z izrazom električni instrumenti napačno imenujejo elektroakustični instrumenti (elektrofoni).« (‹MELZ›, I, 517)

3) »Električni instrumenti rabijo za posredno proizvajanje zvoka1 z elektroakustičnim pretvornikom (najpogosteje zvočnikom) kot organom za proizvodnjo zvoka.1 Nihaj, ki se pretvarja v zvok1, je vedno v električni obliki. Ta prihaja iz nekega električnega generatorja nihajev, ki po manjši ali večji stopnji uporabe električnih modulov določajo instrument kot elektroakustični, elektro-mehanični ali čisto elektronski.« (MEYEREPPLER 1954: 5–6)

KM: V ‹EH›, 74, se omenja, da se pridevnika »električni«/»elektronski« v praksi eksaktno ne razlikujeta, in se, glede na zmedo v D 3, čeprav prihaja iz ust vrhunske avtoritete, predlaga naslednja, zelo natančna in pomembna definicija: »kot elektronski se označujejo tisti elektrotehnični procesi, v katerih se uporabljajo elektronske cevi, ionske cevi ali …tranzistorji. Govorimo npr. o ‘električni amplifikaciji’, čeprav bi bilo prav na tem mestu ustrezneje uporabiti pojem ‘elektronska amplifikacija’. Naziv ‘električna kitara (kot tudi ‘električni bas’ – op. N. G.: gl. D 1 električnih glasbenih instrumentov) je vendarle točen.« Gl. KR električne kitare.

KR: V D 1 so e. g. i. sopomenski z elektroakustičnimi glasbenimi instrumenti, kar je napačno (gl. spodaj KR D 2).Umeščanje elektrokorda med e. g. i. je prav tako problematično, predvsem v smislu D 2 elektrokorda. »Električni bas« in »električna kitara« sta lahko e. g. i. samo v prvem delu proizvajanja zvoka, to je od nihaja strune, ki ga prevzema zvočnica. Če se ti nihaji obdelujejo naprej (recimo s filtri ali ojačevalniki), potem po načinu proizvajanja končnega zvočnega rezultata ta glasbila spadajo k elektronskim glasbenim instrumentom.

D 2 je načeloma sprejemljiva, saj razlikuje e. g. i. od elektroakustičnih glasbenih instrumentov. Čeprav bi bilo natančneje reči, da e. g. i. z električnim pogonom reproducirajo vnaprej fiksirane zvoke (namesto tonov) glede na razliko med tonom in zvokom v akustični glasbi. Poleg tega ne moremo govoriti, da je mehanizem na e. g. i. »elektrificiran«. Natančneje bi bilo: mehanizem na električni pogon. Nesprejemljivo je prav tako elektrofone imenovati elektroakustični instrumenti, saj so elektrofoni, po Drägerjevi dopolnitvi Hornbostel-Sachsove klasifikacije glasbenih instrumentov na kordofone, aerofone, membranofone in idiofone, vsi tisti instrumenti, na katerih se zvok proizvaja elektronsko v najširšem pomenu besede (gl. ‹RUF›; 122, ‹EH›, 78, ‹M›, 61). Zato se v ‹RAN›, 283, izenačujejo z elektronskimi glasbenimi instrumenti.

V D 3 se skrajno nejasno postavljajo meje med e. g. i. in elektroakustičnimi oz. elektronskimi glasbenimi instrumenti (gl. D 2 in KR elektroakustičnih glasbenih instrumentov in D 6 in KR elektronskih glasbenih instrumentov).

Nekateri avtorji delijo elektrofone na električne in elektronske ali elektromehanične instrumente (‹EN›, 65) oziroma na električne in elektromehanske ali elektroakustične instrumente (‹RUF›, 121). Toda, kot se omenja v ‹EN›, 158, sam naziv »elektrofoni« ni dovolj precizen, zato je težko opredeliti pomen elektromehanskih glasbenih instrumentov. (V D 3 se omenja tudi »elektronsko-mehanske instrumente«, kar nikakor ne pomaga pri razjasnjevanju situacije). Glede na to, da še ni ugotovljen splošni naziv, ki bi bil boljši od »elektrofona«, prav tako pa niso poenoteni pojmi za klasifikacijo elektrofona (‹EH›, 78), se na tem mestu predlaga, da se vsi instrumenti (razen e. g. i. v pomenu D 2) umestijo v elektronske glasbene instrumente, tako kot je v navedeno v ‹EH›, 78–79, ‹FR›, 26, ‹GR›, 68, ‹GRI›, I, 654, ‹GR6›, VI, 106–107, ‹RAN›, 282–283, ‹R0S›, 86–87, in v ‹RUF›, 121–122.

PRIM: elektroakustični glasbeni instrumenti, elektronski glasbeni instrumenti.

‹MGG›, III, 1254–1263; ‹RUF›, 120 = vodilka k elektronskim glasbenim instrumentom

1 V izvirniku je»Schall«. O razliki med NEM-pojmoma »Schall« in »Klang« gl. D 1–3 in KM zvoka.