ELEKTRIČNI JAZZ

ANG: electric jazz; NEM: electric Jazz (gl. KR).

ET: Grš. lektron = jantar (električni pojavi so bili prvič zaznani na jantarju) (‹KLU›, 174); jazz.

D: »(Naziv za) vrsto jazza, pri kateri se pod vplivom rock glasbe okrog leta 1970 začnejo uporabljati električno ojačani instrumenti ali elektronski glasbeni instrumenti. Dvojni album Bitches Brew M. Davisa iz leta 1970 se omenja kot odločilen korak za nastanek električnega jazza.« (‹KN›, 65)

KR: Naziv ni usklajen z instrumenti, navedenimi v D: če se uporabljajo »električno ojačani instrumenti«, je naziv točen; če pa se uporabljajo elektronski glasbeni instrumenti, bi morali govoriti o »elektronskem jazzu«. Ta drugi naziv se ni nikoli pojavil v strokovni literaturi. (Gl. ‹EH›, 74, kjer se opozarja na razliko med pridevnikoma »električni« in »elektronski«, pa tudi KM električnih glasbenih instrumentov, elektroakustičnih glasbenih instrumentov in elektronskih glasbenih instrumentov.)

V ‹M›, 541, se e. j. (v ANG-zapisu) predlaga kot naziv za obdobje v razvoju jazza (1970–1980). Čeprav je ta predlog problematičen, če se usvoji, tj. če se pojem zares uporablja kot naziv za obdobje, bi bilo najbolje, da se uporablja v ANG-izvirniku.

GL: električni glasbeni instrumenti, elektronski glasbeni instrumenti, fusion = fuzija, jazz, jazz rock = rock jazz, rock jazz = jazz rock.

‹GR6›, VI, 105–106; ‹HK›, 120