FOLK ROCK

ANG: folk rock, folkrock, folk-rock 1965; NEM: Folk Rock, Folkrock, Fusion der zwei Stile; FR: folk rock, folkrock, fusion des deux genres; IT: folk rock, folkrock, fusione dei due generi.

ET: ANG folk = ljudstvo; rock, rock glasba.

D: »(Naziv za) kombinacijo folklorne glasbe1 z amplificirano instrumentacijo rocka, v glavnem z bobni in električnimi godalnimi glasbili (gl. električni glasbeni instrumenti – op. N. G.). Obdelava skladbe Mr. Tambourine Man, ki so jo leta 1965 priredili The Byrds, se nasplošno pojmuje kot prvi primer te vrste.« (‹RAN›, 319)

KM: Pojmi v NEM, FR in IT (kot tudi ANG-naziv folk-rock 1965) najbrž sugerirajo tolmačenje ANG-izvirnika v ‹BR›, 234–235. »Obdelava« v D je prevod ANG-pojma »cover version«: »V popularni glasbi (naziv za) posnetek, v katerem se predeluje kakšen prejšnji, po navadi zelo uspešen posnetek. Cilj takega posnetka, ki ne nujno, čeprav indirektno lahko prizna izvirnik, je pristop k širšemu komercialnemu trgu, pogosto tako, da se izvirnik prilagodi okusom nove, malo drugačne publike (npr. rock obdelave posnetkov rhythm and bluesa).« ‹RAN›, 211

GL: rock, rock glasba, soft rock.

PRIM: country rock.

‹HI›, 162; ‹KN›, 73–75

1 V izvirniku »folk music«. Gl. KR folka, folk glasbe, folk sloga.