FREE JAZZ

ANG: free jazz, freejazz 1960; NEM: free Jazz, Free Jazz, »freier« Jazz; FR: free jazz, jazz »libre«; IT: free jazz, jazz »libero«.

ET: ANG free = svoboden; jazz.

D: »(Naziv za) ezoterični slog v jazzu, ki se pojavi v poznih petdesetih letih. V želji, da bi se osvobodili slogovnih konvencij bebopa, glasbeniki iščejo vrsto drugih možnosti: nove tipe kolektivne improvizacije, nove načine variiranja teme in motivičnega dela, pantonaliteto …, netemperirano uglasitev, melodične možnosti basa in tolkal, odprte forme, nove zvokov(n)e barve, ekstremne registre, nenadne ritmične zamenjave, pulziranje mimo stalnega takta in konstantne dinamike. Gibanje so naznanili posnetki pianista C. Taylorja med letoma 1956 in 1958 in kontroverzne izvedbe saksofonista O. Colemana v New Yorku leta 1959.« (‹RAN›, 325)

KM: V ‹IM›, 135, se navaja nenavaden naziv »free-form jazz« (= »jazz svobodne forme«), v ‹BR›, 234, pa neobičajen in neupravičen ANG-zapis »freejazz«.

V ‹M›, 541, se naziv neupravičeno uporablja kot oznaka za obdobje v razvoju jazza.

KR: Ustreznice v NEM, FR, IT, ki se razlikujejo od ANG-izvirnika, so navedene v ‹BR›, 234–235. V praksi jih redko ali nikoli ne najdemo.

»Kolektivno improvizacijo« v D je bolje zamenjati s skupinsko improvizacijo, ker se v tem Pojmovniku pomensko razlikujeta kolektivna in skupinska improvizacija.

Naziva ni treba prevajati v slovenščino.

GL: jazz, improvizacija, new wave (D 2; gl. tudi KR new wavea), svobodna improvizacija.

‹BASS›, II, 283; ‹BKR›, II, 78–79; ‹BKR›, V, 37; ‹GRJ›, I, 404–405; ‹GR6›, VI, 815; ‹HI›, 164; ‹HK›, 149; ‹HO›, 529; JOST 1974; ‹KN›, 78–79; ‹LARE›, 629; ‹M›, 540; ‹MELZ›, I, 619