GENERATOR ŠUMA

ANG: noise generator; NEM: Rauschgenerator, Rausch-Generator.

ET: Generator(ji).

D: »(Naziv za) generator ki proizvaja šum širokega pasu … V analognem sintetizatorju je generator šuma poseben modul, ki se skupaj z ostalimi moduli (npr. s filtrom z nadzorom napona), pogosto uporablja za proizvajanje šuma.« (‹EN›, 189).

GL: generator(ji), generator naključja (D 1), šum.

PRIM: generator belega šuma.

‹DOB›, 162; ‹EH›, 274; ‹FR›, 59; ‹HU›, 80; ‹JON›, 187; ‹KS›, 115