GLASBA ŠUMA, HRUPA

ANG: noise music; NEM: Geräuschmusik; IT: (arte) dei rumori, (musica) dei rumori.

D: Gre predvsem za glasbo, ki temelji na estetskih idealih italijanskega glasbenega futurizma.

KM: V ‹H›, 24, je zabeleženo, da je Luigi Russolo delil šume in hrup na šest kategorij: »1) razgrajanje (eksplozije, grmenje); 2) žvižganje in sikanje; 3) šepetanje, grgranje; 4) kričanje in šumi, oz. hrup ki nastaja med drgnjenjem; 5) hrup, oz. šumi udarcev po različnih materialih; 6) človeški in živalski glasovi v različnih oblikah.« V RUSSOLO 1879: 133 je ta delitev obdelana bolj natančno: 1. skupina: bobnenja (rombi), grmenja (tuoni), pokanja (scopi), šumenja (scrosci), pljuskanja (tonfi), bučanja (boati); 2. skupina:žvižganja (fischi), sikanja (sibili), sopenja (sbuffi); 3. skupina: šepetanja (bisbigli), žuborenja (mormori), klokotanja (borboti), bučanja (brusi), grgranja (gorgogli); 4. skupina: cviljenja (stridori), lomljenja (scricchioli), žuborenja (frusci), šumenja (ronzi), pokanja (crepiti), topotanja (stropicci); 5. skupina: šumi tolkal ob kovine, les, usnje, kamen, terakoto itn.; 6. skupina: človeški in živalski glasovi: kričanja (gridi), vriskanja (strilli), stokanja (gemiti), rjovenja (urli), tuljenja (ululati), smejanja (risate), hropenja (rantoli), ihtenja (singhiozzi).

KR: V ‹Z›, 226–227, se pojem (z drugačno NEM ortografijo, torej kot „Geräusch-Musik») uporablja v drugem pomenu, in sicer za označevanje tiste vrste glasbe, ki uporablja nekonvencionalne vrste artikulacije na večinoma tradicionalnih glasbilih (konkoretno: v skladbi Anaklasis Pendereckega). V tem pomenu pojma ni dobro uporabljati: a) takšne skladbe praviloma ne temeljijo na »estetiki šuma ali hrupa«, kakor velja za italijanski glasbeni futurizem, oz. buitizem; b) hrup in šum se uporabljata večinoma le v nekaterih delih takih skladb (gl. KR – t. I šuma).

Ta pojem je torej treba uporabljati v povezavi z italijanskim glasbenim futurizmom, oz. bruitizmom, tako da je v tem pomeni sopomenka strojne glasbe. (gl. KR strojne).

GL: bruitizem, futurizem, intonarumori, kromatična lestvica, rumorarmonio = russolofon, šum.

PRIM: strojna glasba.

‹FR›, 59 = vodilka k futurizmu.