GLASBENI OBJEKT = (OBJET MUSICAL)

FR: objet musical

ET: Lat. objectum = tisto, kar je postavljeno v ospredje, predmet, od obicere = postaviti pred, od predloga ob = pred in glagola iacere = vreči (‹KLU›, 511, 5112).

D: 1) »Kako se prehaja iz zvokovnega v glasbeno? Zvokovno je tisto, kar percipiram; glasbeno je tisto, kar je že ovrednotena presoja. Objekt je zvokoven že preden je glasben: predstavlja odlomek percepcije. Če pa naredim izbor med objekti, če nekatere izoliram, se morda približujem glasbenem. Glasbeni objekt je osvajanje glasbenega v njegovih izvirih, v funkciji objektov, ki si zaslužijo tako kvalifikacijo, tj. skoraj na nični stopnji glasbenosti. Ta funkcija je, seveda, dvopomenska: enkrat se zvokovni objekt opredeljuje kot glasbeni objekt, drugič pa ne. Kulturni kontekst in namen poslušajočega subjekta sta tisto, kar omogoča označevanje takega objekta za glasbenega.« (SCHAEFFER 1968: 283).

2) »Zvokovni objekt je treba razlikovati od zvokovnega predmeta ter od naprave, ki ga proizvaja, ravno tako kot mora glasbeni objekt izhajati iz znaka zapisa, ki ga hrani. Oba objekta sta predmet percepcije – natančneje: predmet poslušanja, oz. ‘reduciranega’ poslušanja, oz. ločenega od vzroka zvoka (zvoka kot indeksa) ali od zvoka kot smisla (zvoka kot znaka).« (SCHAEFER 1967: 36).

KM: Za razliko od zvokovnega objekta, ki se uporablja tudi v širšem pomenu, kot je tisti v mejah terminologije konkretne glasbe, je pomen glasbenega objekta omejen izključno na to terminologijo, in sicer kot nekakšno nasprotje zvokovnemu objektu, čeprav je – kakor je razvidno iz D – težko potegniti mejo med obema pojmoma.

GL: akuzmatika, akuzmatična glasba, konkretna glasba = (musique concrète).

PRIM: zvokovni objekt = (objet sonore) = (zvočni objekt).

‹BOSS›, 109; SCHAEFFER 1952: 142–156; SCHAEFFER 1966: 159–472