IZVEDBA V REALNEM ČASU

ANG: real-time performance, performance in real time.

D: »(Naziv za) neposredni … nadzor nad procesom skladanja med trajanjem izvedbe. To je možno v elektronski glasbi in računalniški glasbi, kjer se številni aspekti dela lahko ustvarijo ali podvržejo spremembi med izvedbo. Pojma izvedbe v resničnem času in žive izvedbe se pogosto uporabljata (v istem pomenu).« (‹FR›, 73)

KR: D povsem napačno določa pomen pojma. Predvsem ne gre za nadzor nad postopkom skladanja, ki je pri skladbah, ki zahtevajo izvedbo v resničnem času, najpogosteje natančno vnaprej načrtovan – ravno zaradi omogočanja izvedbe v resničnem času. Elektronska glasba in računalniška glasba, kot splošna pojma, nimata nobene zveze z izvedbo v resničnem času. Prav zato obstaja pojem žive elektronske glasbe, s katerim se poudarja razlika med možnostmi izvedbe v resničnem času. Z drugimi besedami, pojem se nanaša na proces nastajanja zvoka s pomočjo različnih elektronskih in računalniških tehnologoj, ki so, glede na zapletenost tega porocesa, v glavnem funkcionirale v dislociranem času, tj. proces ustvarjanja zvoka je trajal veliko dlje od resničnega časa izvedbe. Z razvojem tehnologije, npr. z izpopolnjevanjem digitalnih sintetizatorjev in z razvojem vezja za vzorčenje, se je razlika med dislociranim časom in resničnim časom zmanjšana na minimum ali pa je povsem ukinjena, ter je živi elektronski glasbi omogočila izvedbo v resničnem času. Sama »izvedba« v izvedbi v resničnem času je pravzaprav predvsem elektronski ali računalniški postopek proizvajanja zvoka, ki se ne dogaja več v dislociranem, temveč v resničnem času. V tem smislu je »živa izvedba« v D sopomenka izvedbe v resničnem času, še posebej v živi elektronski glasbi.

GL: bioglasba, digitalni sintetizator, dislocirani čas, izvedbena partitura, resnični čas, vezje za vzorčenje = sampler, živa elektronska glasba = (live electronic music) = (live electronics).