JAM, JAM SESSION

ANG: jam, jam session, Jam Session; NEM: jam, Jam, Jam session, Jam Session, Jam-Session, Zusammentreffen zum Improvisieren; FR: jam, jam session, jam-session, concert spontané, boeuf; IT: jam, jam session, concerto spontaneo, improvisato.

ET: ANG jam = gneča, hrup, konfuzija, kot glagol = sodelovati na jam sessionu; session = sestanek, seansa (‹OAD›, 475).

D: »(V jazzu naziv za način) muziciranja … brez vnaprej določenega sistema; izvaja se v prosti improvizaciji brez fiksiranih aranžmajev ter načeloma brez občinstva. Taki sestanki, na katerih se igra in poje izključno zaradi lastnega veselja do muziciranja, so bili razširjeni že v New Orleansu in Chicagu, še posebej v obdobju swinga. Kasneje so te improvizacije začeli snemati na plošče, bili pa so orgaizirani tudi javni nastopi, tako da je jam session izgubil svoj prvotni smisel.« (‹MELZ›, II, 244.

KM: NEM, FR in IT ekvivalenti ANG (ameriškega) izvirnika so predlagani, kot pojasnila, v ‹BR›, 236–237.

Praviloma je jam kratica od jam session. Kakor je očitno iz ET, se včasih razume kot glagol, tj. kot sopomenka izrazu »improvizirati« (‹RAN›, 413), ponekod pa je sopomenka improvizacije v jazzu na splošno (‹FR›, 45).

KR: Prosta improvizacija v D ni pravilen pojem (gl. KR proste improvizacije). Lahko se govori o skupinski improvizaciji ali enostavno o improvizaciji, ker sam pojem pojasnjuje za katero vrsto improvizacije gre.

GL: improvizacija, jazz.

‹APE›, 146; ‹BASS›, II, 594; ‹BKR›, II, 252; ‹GRJ›, I, 577; ‹GR6›, IX, 473; ‹HI›, 223; ‹HK›, 195; ‹IM›, 188; ‹KN›, 103; ‹LARE›, 804; ‹M›, 541; ‹MI›, II, 597; ‹HU›, 423