JUKE BOX, DŽUBOKS

ANG: jukebox, juke-box, juke box, music box (gl. KM); NEM: Juke Box, Musikbox, Musikautomat (gl. KM); IT: jukebox, juke-box, juke box.

ET: ANG juke = poceni gostilna ob cesti; box = škatla (‹DE›, 558).

D: »(Naziv za) avtomatski gramofon z različnimi ploščami, v glavnem s popularno glasbo, ki deluje tako, da se vanj vrže kovanec ter s pritiskom na gumb izbere želeno pesem. Naprave tega tipa izvirajo iz poznega 19. stoletja, najbolj pa so se razširile sredi 20. stoletja v restav­racijah in barih.« (‹RAN›, 422)

KM: V D se »music box« ne omenja. V ‹RAN›, 520, pa je navedena alineja »music box« z napotkom k »avtomatskim glasbilom«. Pod to alinejo v ‹RAN›, 61–63, se seveda omenja »music box«, se pa juke box sploh ne omenja. V ‹HI›, 226, se juke box navaja z napotkom k »music box« (‹HI›, 304), pomen tega pojma pa je določen kot enak juke boxu.

KR: »Music box« (kot tudi NEM »Musikautomat «) ima očitno širši pomen, tako da je juke box samo specifična podvrsta, v smislu iz D.

Ortografija je različna, se pa lahko enakovredno uporabljajo vse oblike. V slovenščini je možna tudi ortografija »džuboks«.

GL: popularna glasba, zabavna glasba.

‹BASS›, II, 624; ‹EN›, 110; ‹GR6›, IX, 746; ‹HK›, 202; ‹KN›, 106