LESTVICA TEMPA

ANG: scale of tempo, tempo scale; NEM: Temposkala.

ET: IT tempo = čas.

D: »Če uporabljamo … načela obnašanja časa do glasbenega tona, vidimo, da, v kolikor se za osnovo vzame tempo npr. M. M. 24, tempo M. M. 48 predstavlja oktavo, M. M. 96 pa še eno oktavo višje. Interval kvinte se predstavlja z odnosom M. M. 72 proti 48, interval terce s 120 proti 96 itn. Dobro je vzeti teoretični temelj, kot 24, nižji od tistega na metronomu, tako da se njegovi večkratniki ne vzpenjajo do prevelikih števil. Število 24 je poljubno, izbrano pa je v izogib ulomkom na lestvici tempa … Če želimo tempo uporabiti kot melodijo, moramo le ugotoviti vrednost tempa različnih tonov in jo spreminjati med potekom skladbe. Če dani ton, recimo deveti v vrsti parcialov, daje tempo, ki je prehiter za naše namene, npr. 216, ga je možno postaviti za oktavo niže, na 108 ali celo na 54. Na ta način se kateri koli ton lahko postavi v praktične meje lestvice tempa.« (COWELL 1969: 91, 92).

KM: V tabelah v COWELL 1969: 106, 107, so navedene ustrezne metronomske vrednosti za tone kromatične lestvice v oktavi od (katerega koli) C pri osnovni vrednosti MM = 48, oz. MM = 60. V petdesetih letih je lestvico tempa teoretično in praktično obdelal K. Stockhausen, glede na načelo serialne enotnosti parametra: vsakemu tonu v neki dvanajsttonski seriji ustreza proporcionalna vrednost trajanja oz. metronomska vrednost označenega tempa (Jedinica = enota):

(STOCKHAUSEN 1963: 116)

V komentarju k svoji skladbi Zeitmaße Stockhausen opozarja, da gre za časovno razvrstitev, ki uporablja različne mere. Od skupaj petih načinov merjenja časa, prvi način uporablja »tempe, merjene z metronomom, do 12 stopinj med enostavnim in dvojnim tempom, tako rekoč znotraj ‘časovne oktave’« (STOCKHAUSEN 1964: 47).

KR: Lestvica tonov je pravzaprav serija s katero se upravlja parameter trajanja. Lestvica se namesto serije tukaj navaja zato, da bi se s tem še bolj poudarilo proporcionalno ustreznost z lestvico višine tona. Zanimivo je, da Stockhausen v svojih teoretičnih in praktičnih uporabah lestvice tempa jemlje za osnovo temperirano kromatično lestvico, torej tisto, v kateri je najmanjša intervalna enota temperirana mala sekunda.

GL: lestvica, makročas/mikročas, serialna tehnika (skladanja).

PRIM: lestvica trajanja (tona).

‹G›, 60