MEDITATIVNI ROCK

ANG: meditative rock; NEM: meditativer Rock.

ET: Lat. meditari = razmišljati, osredotočiti se (‹KLU›, 469), rock, rock.glasba.

D: »(Naziv za) vrsto rock glasbe, ki se je pojavila v šestdesetih letih, ko se je indijska življenjska modrost začela širiti po Evropi in ZDA. Sitar se je povsod začel uporabljati kot priljubljeno glasbilo, na rock-glasbenike pa je vplival neki skrivnostni … Yogi Maharishi. Razen resonančnih strun na tampuri, ki so delovale hipnotično, je meditativni rock obsegal dolge kolektivne improvizacije z akustičnimi, električno ojačanimi in elektronskimi glasbenimi instrumenti; strukture celote in formalno povezovanje pri tem niso bile pomembne. Zatemnjeni prostori, indijske dišeče palčke in kajenje hašiša so bili spremljevalni pojavi take meditacije … Meditativni rock so izvajale skupine, kot so Hawkind, Quintessence, Aum in … Xhol Caravan. Diskografska industrija se je spravila na pojem in v najkrajšem času ponudila dokaz, da je izraz napihnjen in brez vsebine. Plošče Tonyja Scotta (Music for Zen Meditation and Other Joys, 1965, 1968) so pravi vzrok za razpravo o smislu ali nesmislu meditativnega rocka.« (‹KN›, 130)

KM: V D avtor pogosto meša meditativni rock z meditativno glasbo, pri čemer seveda vedno misli na meditativni rock. Ker meditativni rock ni edina meditativna glasba, je bila v prevodu D meditativna glasba zamenjana z meditativnim rockom.

KR: Kolektivno improvizacijo v D je bolje zamenjati s skupinsko improvizacijo, ker ima kolektivna imrpovizacija v tem Pojmovniku poseben pomen, po katerem se razlikuje od skupinske improvizacije. Ne ena ne druga pa ne sodita v prosto improvizacijo.

New age (music) se ne sme zamešati z meditativnim rockom (gl. KR new agea).

GL: meditativna glasba, rock, rock glasba.

‹HK›, 236–237