MEŠANICA ZVOKOV

ANG: tone mixture, sound mixture (gl. KR); NEM: Tongemisch, Klanggemisch (gl. KR); FR: mélange des sons sinusoïdaux, mixage; IT: mistura.

D: »Po akustičnih navodilih Nemškega urada za norme (DIN 1320) (naziv za) ‘zvok1, ki je sestavljen iz zvokov2 s temeljnimi toni katerekoli frekvence’. Gre za najmanj dva tona, ki zvenita sočasno in ki, v določenih frekvenčnih odnosih, prav tako tvorita diferencijske in sumacijske tone … Pojma ne uporabljamo v praksi elektronske glasbe (‹EH›, 162).

KM: Glede na to, da se ga ne uporablja v terminologiji elektronske glasbe (za razliko od mešanice tonov), pojem ni pomemben za terminologijo ‘glasbe 20. stoletja. Tukaj je naveden zgolj zato, da bi opozorili na očtno pomembno razliko med mešanico tonov in mešanico zvokov.

KR: V ekvivalentih pojma v tujih jezikih obstaja popoln kaos. V ‹BR›, 46–47 in ‹P›, 333 (kjer se omenjata povsem komična pojma »tonska zmes« in »zvočna zmes«) ni nobene razlike med mešanico tonov in mešanico zvokov, kar je površno. Tako v ‹BR›, 46–47, kot tudi v ‹P›, 333, je z NEM pojmom »Tongemisch« izenačen pojem »Klanggemisch«. V ‹BR›, 46, je z ANG pojmom »tone mixture« izenačena »sound mixture«. V ‹P› se sicer pravilen ANG pojem (»sound mixture«) sploh ne pojavlja. Ta pojem drugače najdemo v ‹L›, 302, in ‹LEU›, 280, ter jasno opozarja na razliko med mešanico zvokov in mešanico tonov. FR- in IT-pojma iz ‹BR›, 46–47, ‹L›, 591, in ‹P›, 333, imata splošni pomen in zagotovo ne ustrezata mešanici tonov kot tehničnem pojmu in/ali strokovnem izrazu. Pojma sta zopet sopomenki mešanici tonov. Ta zmeda na posebej jasen način opozarja na dejstvo, da mešanica zvokov ni sopomenka mešanice tonov.

GL: šum, ton, zvok.

PRIM: mešanica tonov.

‹M›, 17

1 V izvirniku je navedeno »Schall«. O razliki v pomenu NEM pojmov »Klang« in »Schall« gl. D 1–3 in KM zvoka.

2 V izvirniku piše »semitono«. Prim KR celostopinjske lestvice.