METATONALITETNOST = (♦METATONALNOST♦)

ET: Metatonaliteta; pripona -ost označuje lastnost, stanje ipd. (‹BAB›, 290–292).

D: Naziv za kvaliteto, lastnost metatonalitete.

KM: V KM tonalitetnosti je opozorjeno na tvorbo besed s pripono -ost.

KR: Priporoča se uporaba pojma v njegovem specifičnem pomenu glede na metatonaliteto, kakor je navedeno v D:

GL: atonalitetnost = (atonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost), prototonalitetnost = (prototonalnosti).

PRIM: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalitetnost = (bitonalnost), metatonaliteta, (metatonalnost), multitonalitetnost = (multitonalnost), pantonalitetnost = (pantonalnost), tonalitetnost = (tonalnost).