(METATONALNOST) = ♦METATONALITETNOST♦

(FR: métatonalité).

ET: Od pridevniške oblike samostalnika metatonaliteta; pripona -ost označuje lastnost, stanje ipd. (‹BAB›, 290–292).

D: Nepravilen naziv za kvalilteto, lastnost metatonalitete.

KM: KR tonalitete opozarja na vsebinsko nejaseno obliko slovenskeg pridevnika »tonalen«, do katere je verjetno prišlo zaradi nepremišljenega prevajanja iz tujih jezikov.

KR: Medtem ko je uporaba pripone -ost v metatonalitetnosti pogosta in priporočljiva, metatonalnost – in vse njene izpeljanke – hje treba izključiti iz uporabe zaradi vsebinsko nejasne pridevniške osnove »-tonalen« (namesto »-tonaliteten«).

GL: atonalitetnost = (atonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost), prototonalitetnost = (prototonalnosti).

PRIM: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalitetnost = (bitonalnost), metatonaliteta, (metatonalnost), multitonalitetnost = (multitonalnost), pantonalitetnost = (pantonalnost), tonalitetnost = (tonalnost).