METRSKA MODULACIJA = (METRIČNA MODULACIJA)

ANG: metric, metrical modulation; NEM: metrische Modulation.

ET: Meter, modulacija.

D: 1) »(Naziv za) postopno spremembo enega metrskega pulza (D 1) v drugega. E. Carter pogosto uporablja metrsko modulacijo in jo opisuje kot ‘korelacijo strukture različnih hitrosti’ (CARTER 1969: 193).« (‹JON›; 160–161)

2) V teoriji serialne glasbe K. Stockhausena je to naziv za postopne spremembe metra in tempa, ki naj bi bile ekvivalent za modulacije’ iz ene tonalitete v drugo v glasbi tonalitetne tradicije, vse po načelu serialne enotnosti parametra. Npr.:

(STOCKHAUSSEN 1963: 117).

KM: Metrsko modulacijo je treba razlikovati od polimetra, multimetra in variabilnega metra, ker se v njej metrske spremembe dogajajo postopno, poleg tega pa se – sploh pri Stockhausenu (npr. v skladbah Zeitmasse in Grupe) – ne spreminjajo samo metri, temveč tudi tempo (posebej se v partituro vpisujejo metronomske oznake za spremembe tempa)

GL: makročas/mikročas, meter, modulacija (KM), multimeter, polimeter = (polimetrija) = (polimterika), variabilni meter = (spremenljiva metrika).

‹FR›; 51–52; ‹GR›, 119–120; ‹SLON›, 1465; ‹V›, 479