MIKROPOLIFONIJA

NEM: Mikropolyphonie; FR: micropolyphonie.

ET: Predpona mikro- od grš. mikrós = majhen, droben; predpona poli- od polý = mnogo; phōn = glas, zvok (‹KLU›, 544).

D: »(Naziv za) poseben aspekt polifonije, ki se pojavlja v sodobni glasbi. Če je bistvo klasične polifonije v sočasnem gibanju več melodično in ritmično1 samostojnih glasov, ki se posebej zaznavajo v svojih indivualnih potekih in ki jim z ušesom lahko sledimo, potem mikropolifonija kaže drugačne značilnosti in služi kot sredstvo za ustvarjanje specifične zvokov(n)e barve2. Mikropolifonija zahteva veliko število črt, postavljenih gosto eno nad drugo; zaznamujejo jih majhni intervali, med seboj pa se razlikujejo le v drobnih melodičnih in ritmičnih detajlih1, tako da jih ne opažamo posamezno, temveč se zlivajo v zvok celote, čeprav sočasno vsaka nanj do neke mere vpliva. Mikropolifono … tkivo se zdi statično, komajda premaknjen zvočni blok, znotraj katerega se neprestano dogajajo medsebojna trenja številnih melodičnih linij, ta pa se kažejo v neprestanem osciliranju in nihanju zvoka, ki se na ta način sublimira v (zvočno) barvo2. Ko so linije mikropolifonega tkiva postavljene ena nad drugi v intervalih sekunde, kakor je najpogosteje, potem tako tkivo postane sorodno klastru. Za tvorca mikropolifonije imamo … Györgyja Ligetija, njegova skladba Atmosphères za veliki orkester (1961) pa je prototip mikropolifonega glasbenega izražanja; notni primer … kaže samo del karakteristične strukture3 omenjenega dela, ki na tem mestu v celoti obsega 56 glasov.« (‹MELZ›, II; 579–580)

MIKROPOLIFONIJA: Ligeti, Atmosphères

KM: V LIGETI 1971: 516 Ligeti takole opisuje mikropolifonijo: »(tako je v Apparitions iz 1958/59) nastala ‘neslišna’ polifonija, tj. mikropolifonija, v kateri so posamezni momenti neslišni, čeprav vsak posamezni moment ­določa značaj celotne polifone mreže. Z drugimi besedami: posamezni parti in glasbena konfiguracija v poteku teh partov ostajajo neopazni, je pa vsak part in vsaka konfiguracija transparentna glede na splošno strukturo, ker sprememba neke malenkosti – vsaj malo – spreminja vsesplošni rezultat. V … Atmosphères (1961) sem naprej razvil metodo mikropolifonije. Mreža je postala bolj prefinjena, eliminirani so ostanki ritmičnih oblik, mikropolifonija je bila uporabljena za realiziranje postopne transformacije zvokov(n)e barve in tkiva.«

KR: D in citat v KM popolno določata pomen pojma. Namesto o strukturi je bolje govoriti o teksturi, ker se tako poudarja neopaznost konstitutivnih prvin (npr. višina tona in ritmični obrazci), ki v svojih mikropolofonih odnosih prehajajo v novo (zvokovno) kvaliteto. Zato se mikropolifonijska tekstura mora opisovati tudi po merilu gostote, podobno kot statistična glasba. V tem smislu je posebno zanimiv Ligetijev komentar tipologije serialne glasbe (točkaskupinapolje; gl. ‹G›, 83–95; ‹GL›, 67–69; ‹KS›, 145–161; ‹HU›, 868).

GL: skupina, skupinska skladba, gostota, sprememba gostote, stopnje gostote, permeabilnost, polje, postserialna glasba, skladanje klastrov = (Clusterkomposition), skladba iz klastrov = (Clusterkomposition), skupek tonov, statistična glasba, struktura, tekstura, tonsko polje.

‹BOSS›, 90; ‹CP1›, 240 = NEM oblika pojma; ‹CP2›, = NEM oblika pojma; ‹EH›, 204; ‹G›, 53; ‹M›, 551

1 Bolje bi bilo »ritemski«, gl. KR ritma.

2 Bolje bi bilo »zvokov(n)e barve«, gl. KR »zvokov(n)e barve«.

3 Bolje bi bilo tekstura namesto struktura. Gl. KM mikropolifonije in D 6 teksture.