MIKROTONALITETNOST = (♦MIKROTONALNOST♦)

ET: Mikrotonaliteta; pripona -ost označuje lastnost, stanje ipd. (‹BAB›, 290–292).

D: Naziv za kvaliteto, lastnost mikrotonalitete.

KM: V KM tonalitetnosti je opozorilo glede tvorbe besed s pripono -ost.

KR: Kakor piše v KR mikrotonalitete, je ta pojem, glede na izvirni pomen tonalitete, nesmiseln pojem. V pomanjkanju boljšega pa se vseeno priporoča njegova uporaba, vendar v specifičnem pojmu glede na mikrotonaliteto, kakor je navedeno v prejšnji D.

GL: atonalitetnost = (atonalnost), metatonalitetnost = (metatonalnost), prototonalitetnost = (prototonalnost).

PRIM: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonaliteta = (bitonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost), multitonaliteta, pantonaliteta = (pantonalnost), politonaliteta = (politonalnost), tonalitetnost = (tonalnost).