MOBILNA OBLIKA

ANG: mobile form; NEM: mobile Form.

ET: Lat. mobilis = premičen, od movere = premikati, poganjati (‹KLU›, 483); forma = oblika (‹KLU›, 226).

D: 1) »Pojem, ki se uporablja v povezavi s Calderovimi mobili za onačevanje del, v katerih se skladane sekcije (D 1) lahko razvrstijo v času po naključju ali pa po izbiri. Toje v glavnem bila vrsta evropske aleatorike, ki jo je uporabljal Boulez (III. klavirska sonata, Domaines, Eclats), Stockhausen (Klavierstück XI, Momente), Berio (Epifanie) in ostali, čeprav je tudi Brown ustvarjal glasbene mobile.« (‹GR›, 121–122)

2) »V (Boulezovi skladbi) … explosante-fixe … izvirnik in Transitoires (različice) niso linearno razvrščene (kot v enosmerni ulici), temveč so zloženi kot mestni načrt ter se skozi njih lahko gre po lastni izbiri v smeri puščice: variabilna (velika) oblika, v kateri se deli izvenčasovno zlagajo drug na drugega.«

(‹M›, 552–553)

KR: Obe D kažeta popolno zmedo pri določanju pomena pojma, ter jih je treba dodatno komentirati:

a) V ‹GR›, 132, se na mobilno obliko usmerja pri odprti obliki, torej bi ta dva pojma morala biti sopomenki, kot tudi v ‹V›, 493, kjer se tudi usmerja k odprti obliki. Primerjava s Calderovimi mobili v D 1 je nenatančna metafora (posebej če se iz nje ustvari nesmiseln pojem »glasbeni mobil«) kot tudi omenjanje »mestnega načrta« in »enosmerne ulice« v D 2.

b) Ponujeni primeri so posebej diskutabilni: Boulezova III. klavirska sonata je primer variablne oblike, Stockhausenov Klavierstück XI je primer večpomenske oblike, Momente pa primer momentne oblike. Primer iz D 2 je razložen kot primer variabilne oblike.

Obdelava pojma kaže na popoln pojmovni kaos pri imenovanju različnih vrst individualne oblike odprtega tipa oz. odprte oblike (gl. KR individualne oblike in odprte oblike). Pojem je zato najbolje uporabljati le takrat, ko za njega obstaja trdna teoretična osnova, vsaj v skladateljski teoriji. Najslabše ga je uporabljati v smislu D 1 kot sopomenko odprte oblike.

GL: aleatorika, improvizacija, nedeterminacija = (indeterminacija).

PRIM: individualna oblika, moment, momentna oblika, odprta oblika, variabilna pbila, večpomenska oblika.

‹GR6›, I, 238–239