(MODALITETNOST) = (♦MODALNOST♦)

ET: Modalilteta; pripona -ost označuje lastnost, stanje ipd. (‹BAB›, 290–292).

D: Naziv za kvaliteto, lastnost, odliko modalitete.

KM: Pojem je ustvarjen po analogiji s tonalitetnostjo. »Izpeljanke s priponi -ost … označujejo lastnosti … pojma, ki je označen s pridevnikom v osnovi izpeljanke.« (‹BAB›, 291; prim. tonalitetnost).

KR: Glede na to, da je pripona -iteta tipična končnica za nomen qualitatis (gl. ET tonalitete), je dodajanje slovenske pripone -ost na ta mednarodni pojem povsem odvečno. Analogija s tonalitetnostjo ni primerna, ker tonalitetnost, kot naziv za kvaliteto, lastnost, odliko tonalitete, ne more biti isto kot m., ker je modaliteta vendarle »skupni naziv« (‹MELZ›, II, 596) za karakteristike (tj. kvaliteto, lastnost in odliko) raznih vrst modusov (gl. ET in D 1 – t. 1 modalitete). Zaradi svoje pleonastičnosti je m. odvečen pojem, ter ga ni treba uporabljati.

GL: modus, (neomodalitetnost) = (novomodalitetnost) = (neomodalnost), (polimodalitetnost) = (polimodalnost).

PRIM: modalliteta, (modalnost), tonalitetnost = (tonalnost).