MULTITONALITETNOST = (♦MULTITONALNOST♦)

ET: Multitonaliteta; pripona -ost označuje lastnost, stanje ipd. (‹BAB›, 290–292).

D: Naziv za kvaliteto, lastnost multitonalitete.

KM: V KM tonalitetnosti je opozorilo na tvorbo besed s pripono -ost.

KR: Pojem se priporoča za uporabo v njegovem specifičnem pomenu v povezavi z multitonaliteto, kakor je navedeno v D.

GL: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalilteta = (bitonalnost), pantonalitetnost = (pantonalnost), politonaliteta = (politonalnost).

PRIM: atonalitetnost = (atonalnost), metatonalitetnost = (metatonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost), multitonaliteta, prototonalitetnost = (prototonalnost).