NAPRAVA ZA ZAKASNITEV = (DELAY UNIT)

ANG: delay unit, time processor; NEM: Verzögerungsgerät.

D: »(Naziv za) večnamenski elektronski ali elek­troakustični modul za zakasnitev zvočnih procesov ali procesov upravljanja. Naprave za zakasnitev so npr. v različnih napravah za uprav­ljanje npr. generatorja ovojnice. Uporabljajo se tudi pri izenačevanju časovnih tokov v zvočnih signalih, ki se s posebnimi … napravami prenašajo v večjih prostorih (npr. v cerkvah) na način, da zvok, ki ga zvočnik oddaja, pride do poslušalca prej kot izvirni zvok. Na ta način se izognemo motnjam, ki jih povzroča odmev … Obstajajo različne možnosti tehnične uresničitve (zakasnitve) … z napravo za zakasniteGL: 1. elektroakustični, na način, da je signal voden skozi posebne materiale. Npr. pri preprosti napravi za odmev … je zvok voden skozi spiralno vzmet, ploščo ali folijo, ki proizvajajo mehansko nihanje. Na … izhodu se ta zvok pretvarja v elektronske nihaje … 2. elektromagnetski, na način, da signal shranimo na magnetofonski trak in se nato z zakasnitvijo reproducira z magnetofona … (Zakasnitev lahko uresničimo z neskončnimi trakovi) … 3. popolnoma elektronsko, na način, da signal analogno (v analogni zakasnitvi) … ali … digitalno (v digitalni zakasnitvi) … shranimo na spomin, s katerega ga lahko poljubno reproduciramo. Pri digitalnih postopkih se signal najprej (uporablja) v analogni obliki (z namenom, da se potem prek analogno-digitalnega pretvornika spremeni v digitalno obliko). Glede na to, da analogno shranjevanje pri daljših časovnih obdobjih zakasnitev (ki znaša pribl. 0,5 sekunde) proizvaja slišne motnje v kvaliteti zvoka (močan šum, izguba visokih frekvenc, popačenje), se prednost daje digitalnemu načinu … shranjevanja kljub zapleteni tehniki.« (‹EN›, 270)

GL: avtomatska glasba = računalniška glasba (t. 2 v D), neskončni trak = (tape loop), elektronska glasba, zakasnitev = (delay), zanka = (loop), računalniška glasba (t. 2 v D) = avtomatska glasba, vzorčenje = (sampling).