NESLIŠNA GLASBA

ANG: inaudible music.

D: »(Naziv za) glasbo, pisano za elektronska glasbila s tonskimi višinami nad ali pod slišnim spektrom. Multimedia, ki je samo vizualna in brez zvoka, prav tako sodi v to kategorijo. V začetku 20. stoletja sta skladatelja Nicolas Obukhov in Michael Magne prva eksperimentirala z neslišno glasbo. Obukhov je v ta namen projektiral ‘kristalna’ in ‘eterska’ glasbila (ki se niso nikoli konstruirala), Magne pa je sestavil Symphonie humaine v slišni in neslišni verziji. Cageeva skladba 4’33« (1952), delo za katerokoli kombinacijo glasbil, se mora izvajati neslišno v treh stavkih. Ta in druga dela avantgarde, kot je skladba Composition #6 La Monte Younga, kjer izvajalci sedijo in buljijo drug v drugega in v občinstvo, prav tako lahko sodijo v neslišno glasbo.« (‹FR›, 42)

KR: Izraz je v D tako zmedeno razložen, da bi ga bilo najbolje takoj zavreči. Vseeno pa je treba D kritično analizirati:

a) V multimediji, ki so brez zvoka, tako ali tako ni kaj slišati, zato jih je nesmiselno uvrščati v n. g.

b) Eksperimenti z ultra- in infrazvokom so večinoma ostali v pozabi, tukaj imajo le zgodovinsko vrednost.

c) V Cageevi skladbi 4’33« se nikakršen zvok ne sme proizvesti namenoma, vendar se predvideva, po logiki naključja, da trije stavki ne morejo miniti v tišini (gl. KM naključja).

d) Youngova skladba Composition #6 je svojevrsten komentar Cageeve skladbe 4’33«, ker upošteva tudi nenamerno proizvedeno zvokovje občinstva, le da ni tako strogo organizirana kot Cageeva. Poleg tega se prej nagiba k prozni glasbi (gl. dve drugi Youngovi podobni skladbi v KM prozne glasbe ).

Izraz je torej delno relevanten le v povezavi s t. d), tj. glede na podmeno o predlogu ali konceptu uresničitve v zvoku. Če govorimo o zasebni glasbi, je izraz povsem sprejemljiv.

GL: antiglasba, fluxus, glasba na papirju, glasba za branje, glasba za oči, glasbena grafika, nedeterminacija = (indeterminacija), zasebna glasba, prozna glasba, naključje, tišina, vidna glasba.

‹SLON›, 1458