NUMERIČNA NOTACIJA

ANG: numerical notation

ET: Lat. notatio = beleženje, označevanje, iz notare = označiti, zabeležiti, iz nota = opomba, zaznamek, pisni znak (‹KLU›, 508).

D: »(Naziv za) pripisovanje celih številk notam v dvanajsttonski vrsti, seriji.« (‹FR›, 60)

KM: N. n. se uporablja izključno v analizi skladb, ki ustrezajo dvanajsttonski ali serialni tehniki (komponiranja).

GL: dvanajsttonska vrsta, serija. ‹JON›,195–196