OKTATONSKA LESTVICA

ANG: octatonic scale.

ET: Grš. okt = osem; ton.

D: »(Naziv za) sintetično lestvico z osmimi toni, ki ustreza drugemu Messiaenovemu modusu z omejenimi možnostmi transpozicije … z značilnim izmenjavanjem poltona in celega tona (male in velike sekunde). Uporabil jo je tudi Stravinski v Svadbi v naslednji obliki:«

(‹JON›, 196–197)

KM: O. I. sodi med večtonske lestvice in je identična simetrični lestvici.

GL: lestvica, modus z omejenimi možnostmi transpozicije, sintetična lestvica, večtonska lestvica.

PRIM: simetrična Iestvica.

‹FR›, 60