PANTONALITETNOST = (♦PANTONALNOST♦)

ET: Pantonaliteta; pripona -ost označuje značilnost, lastnost, stanje in podobno (‹BAB›, 290–292).

D: Naziv za, značilnost, lastnost in odliko pantonalitete.

KM: V KM tonalitetnosti se opozarja na tvorbo besed s pripono -ost.

KR: Pojem je priporočljivo uporabljati v njegovem specifičnem pomenu, poleg pantonalitete, kot je navedeno v D.

GL: antitonalitetnost = (antitonalnost), atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalitetnost = (bitonalnost), multitonalitetnost = (multitonalnost), politonalitetnost = (politonalnost).

PRIM: atonalitetnost = (atonalnost), metatonalitetnost = (metatonalnost), mikrotonalitetnost = (mikrotonalnost), pantonaliteta, (pantonalnost), prototonalitetnost = (prototonalnost), tonalitetnost = (tonalnost).