PARTITUROFON

ANG: partiturophon; NEM: Partiturophon; IT: partiturophon.

ET: Srednjeveško lat. partitura = razdelitev, iz lat. pars = del, iz 17. stoletja v IT (‹KLU›, 529); grš. phōn = glas, zvok (‹KLU›, 544).

D: »(Naziv za) elektronske orgle, ki jih je konstruiral J. Mager v začetku tridesetih let kot nadaljevanje svojega kaleidofona in sferofona. Partiturofon ima na voljo 4 enoglasne manuale in pedal ter obilje registrov. Večglasno igranje omogoča poseben položaj manualov, katerih skrajšane tipke so lahko postavljene tako blizu, da lahko z eno roko sočasno igramo na več manualov.« (‹RUF›, 386)

GL: elektrofon, elektronske orgle, elektronski glasbeni instrumenti, kaleidofon (D 1), sferofon.

‹BASS›, Ill, 554 = vodilka k sferofonu; ‹FR›, 64; ‹GRI›, Ill, 20; ‹RIC›, Ill, 384 = vodilka k sferofonu