PENTAKORD

ANG: pentachord; NEM: Pentachord; FR: pentacorde; IT: pentacordo.

ET: Grš. pentákhorda = sistem petih tonov, iz pénte = pet; khord = struna, ton (‹DE›, 169).

D: V terminologiji glasbe 20. stoletja naziv za segment petih tonov dvanajsttonske vrste, serije.

GL: dvanajsttonska vrsta, serija, lestvica, modus, vrsta, oblika vrste, serije, serija.

PRIM: heksakord, podvrsta, podserija, segment (vrste, serije), tetrakord, trikord.

‹FR›, 65; ‹P›, 230; ‹RAN›, 618