PODVRSTA, PODSERIJA

ANG: subset.

ET: Serija.

D: »(Naziv za) segment dvanajsttonske vrste, serije, ki v skladbi velja za neodvisno enoto. Npr. v Koncertu za 9 instrumentov, op. 24 (1935) Antona Weberna je osnovna oblika vrste izpeljana iz podvrste treh tonov.« (‹FR›, 88)

KM: Vrsta iz Webernovega op. 24, ki se omenja v D, je navedena kot primer v D derivacije.

GL: derivacijska vrsta, serija, dvanajsttonska vrsta, serija, vrsta, oblika vrste, serije, serija.

PRIM: heksakord, pentakord, segment (vrste, serije), tetrakord, trikord.