POLICLUSTER = POLIKLASTER = ♦VEČGROZDJE♦

ANG: polycluster.

ET: Predpona poli- iz grš. polý = mnogo; grozd.

D: »(Naziv za) dva ali več hkrati zvenečih grozdov, ki so izvedeni iz ene ali več različnih lestvic … Persichetti navaja, da so koreni različnih grozdov lahko akordi iz sekund, terc ali kvint. Prav tako izpostavi, da morajo biti grozdi ločeni drug od drugega zaradi razločnega zvenenja vsakega od njih. Večji ko je grozd, večja mora biti ločljivost.« (‹JON›, 225)

KM: Persichettijev komentar, ki je naveden v D, je v PERSICHETTI 1961: 130.

Sklicevanje na lestvice kot na vir grozda spominja na Cowellovo razlago diatoničnega grozda (gl. KM in KR diatoničnega grozda).

KR: V D ni jasno, kakšni akordi iz terc in/ali kvint so lahko »koreni različnih grozdov«. Pojem je relevanten samo tedaj, ko se ga da jasno ločiti od poliakorda, pojma, ki ga Cowell v COWELL 1969: 25–27 natančno razloži (gl. D 3 in KR poliakorda), vendar se p. nikjer ne omenja.

GL: agregat (D 1), grozd, poliakord.

‹FR›, 67