(POLIMODALNOST) = (♦POLIMODALITETNOST♦ )

(ANG: polymodality; NEM: Polimodalität; FR: polymodalité; IT: polimodalità.)

ET: Predpona poli- iz grš. poly = mnogo; modalnost .

D: Enako kot polimodaliteta, ne glede na modalnost .

KR: V nasprotju s politonalnostjo, ki je nastala iz vsebinsko problematičnega pridevnika »politonalni« samostalnika politonaliteta, se p., zaradi ohranitve pridevnika »modalni« iz modusa (ne glede na to, da bi bil »modusni« pravilnejši – gl. KR modusa in KM modalnosti), lahko sprejme, čeprav je sopomenska s polimodaliteto.

GL: modus, (modalnost) = (modalitetnost).

PRIM: neomodalnost, polimodaliteta, (polimodalitetnost), politonalitetnost = (politonalnost).

‹P›, 240