POLITONALITETA

ANG: polytonality; NEM: Polytonalität; FR: polytonalité; IT: politonalità.

ET: Predpona poli- iz grš. polý = mnogo; tonaliteta.

D: »(Naziv za) sočasno zvenenje več tonalitet (hkrati). Pojem se pogosto (in nepravilno) uporablja tudi za bitonaliteto. Medtem ko se bitonaliteta pogosto pojavlja v glasbi 20. stoletja, se politonaliteta redko.« (‹APE›, 230)

KM: Že v KM, v povezavi z bitonalnostjo, je p. izpostavljena kot nadpojem, bitonalnost pa kot njena podvrsta.

KR: Pri tem pomenu je treba ostati, ne glede na to, da se v praksi primeri za p. nanšajo na primere za bitonalnost. V KR pantonalitete je naveden tudi Schönbergov predlog, da p. – poleg pantonalitete – zamenjuje atonaliteto (gl. SCHÖNBERG 19667: 486–487). Tudi ta pomen je seveda povsem sekundaren (prim. tudi KM in KR atonalitete).

GL: antitonaliteta, atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, biakord, bitonalnost, multitonaliteta, nestalna tonaliteta, pantonaliteta, poliakord, poliharmonija, progresivna tonaliteta, razširjena tonaliteta, svobodna tonaliteta, suspendirana tonaliteta.

PRIM: atonaliteta , metatonaliteta, mikrotonaliteta, polimodaliteta, politonalitetnost = (politonalnost), prototonaliteta , prosta atonaliteta, tonaliteta.

‹BASS›, III, 679; BEICHE 1993; ‹BKR›, III, 314; ‹BOSS›, 133; ‹CAN›, 438; ‹CH›, 304; ‹FR›, 68; ‹GR›, 141; ‹GR6›, XV, 72; ‹HI›, 359–360; ‹HK›, 288; ‹HO›, 820–821; ‹IM›, 299; ‹JON›, 232–238; ‹KN›, 157–158; ‹L›, 441; ‹LARE›, 1247; ‹MI›, III, 463–463; ‹RIC›, III, 465; ‹ROS›, 176; ‹SLON›, 1478; ‹V›, 581