POMOŽNA PARTITURA

NEM: Hilfspartitur.

ET: Srednjeveško lat. partitura = razdelitev, iz lat. pars = del, iz 17. stoletja v IT (‹KLU›, 529).

D: »(Naziv za) dirigentsko partituro, ki je reducirana na najpomembnejše glasbene procese, da bi lahko dirigentu … omogočila pregled nad skladbo.« (‹KS›, 174)

KM: V KARKOSCHKA 1966: 55 so kot primeri za p. p. navedene skladbe Extremes (1957), Montaggio (1960) in Tertium datur (1958) B. Schäfferja z naslednjim komentarjem: »Dirigent dobi samo shematičen prikaz nastopov instrumentalnih skupin. Ta mu omogoča nujen pregled, ki bi se sicer izgubil, če bi vse dogodke notirali na običajen način. Posamezni deli so priloženi k dodatni (posebni) partituri, ki jo mora dirigent najprej preučiti.«

Tole je primer p. p. iz Schäfferjeve skladbe Extremes (5. in 6. odlomek)

(KARKOSCHKA 1966: 150)

PRIM: partitura za realizacijo.