POSTOPNI PROCES

ANG: gradual process; FR: processus graduel.

ET: Lat. processus = napredek, tek, iz procedere = iti naprej, napredovati, iz predl. pro = pred, za, v korist in cedere = iti, premikati se (‹KLU›, 563, 567–568) .

D: V skladateljski teoriji S. Reicha naziv za osnovni postopek, s katerim uresničuje svojo predstavo o minimalni glasbi: »(S postopnim procesom) ne mislim na proces skladanja, temveč na skladbe, ki so procesi (dobesedno) … Zanimajo me perceptivni procesi. Želim slišati proces, ki se dogaja ob zvenenju glasbe … Kar me zanima, je enakost procesa skladanja glasbe in njenega sozvočja.« (REICH 1974: 9, 10)

KM: Takšna vrsta procesov v Reichovi minimalni glasbi je največkrat dosežena s faznim premikom (D 2).

GL: fazni premik (D 2) = modulacija faze, meditativna glasba, minimalna glasba.

‹BOSS›, 144–145